Certificare 2021

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie - iulie 2021 (asistent medical de farmacie):

- înscrierea candidaţilor: 28 iunie - 2 iulie 2021;
- desfăşurarea probei practice: 5 - 6 iulie 2021;
- desfăşurarea probei scrise: 7 iulie 2021;
- afişarea rezultatelor la proba scrisă: 8 iulie 2021;
- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 8 - 9 iulie 2021;
- susţinerea proiectului: 12 - 13 iulie 2021;
- afişarea rezultatelor finale: 14 iulie 2021.

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august 2021:

- înscrierea candidaţilor: 9 - 13 august 2021;
- desfăşurarea probei practice: 16 - 17 august 2021;
- desfăşurarea probei scrise: 18 august 2021;
- afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2021;
- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 19 - 20 august 2021;
- susţinerea proiectului: 23 - 24 august 2021;
- afişarea rezultatelor finale: 25 august 2021.

Ultima modificare: luni, 19 octombrie 2020, 22:57