Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal — nivel 5 de calificare (asistent medical de farmacie), sesiunea iunie—iulie 2023: 

 • înscrierea candidaților: 20—23 iunie 2023;
 • desfășurarea probei practice: 26—27 iunie 2023;
 • desfășurarea probei scrise: 28 iunie 2023;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2023;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă 29—30 iunie 2023;
 • susținerea proiectului: 3—4 iulie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale: 5 iulie 2023.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal — nivel 5 de calificarecalificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea iulie—august 2023:

 • înscrierea candidaților: 31 iulie—3 august 2023;
 • desfășurarea probei practice: 4—8 august 2023;
 • desfășurarea probei scrise: 9 august 2023;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 10 august 2023;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 10—11 august 2023;
 • susținerea proiectului: 16—17 august 2023;
 • afișarea rezultatelor finale: 18 august 2023.


Ultima modificare: sâmbătă, 7 ianuarie 2023, 09:14